Algemene informatie

Kosten
De kosten die u voor juridische bijstand maakt, bestaan uit mijn honorarium, kantoorkosten, belaste verschotten en onbelaste verschotten.

Het honorarium zal ik met u bespreken voordat ik met uw zaak begin. Doorgaans bereken ik het honorarium door de bestede uren te vermenigvuldigen met het overeengekomen uurtarief. Het aantal uren dat ik aan uw zaak besteed zal ik in een urenstaat verantwoorden met een beschrijving van de verrichte werkzaamheden. Het honorarium is exclusief btw. De kantoorkosten bedragen 4% van het honorarium.
In voorkomende gevallen bestaan uw kosten ook uit belaste verschotten, zoals deurwaarderskosten, en onbelaste verschotten, zoals griffierecht. Griffierecht zijn kosten die de Rechtbank, het Hof of de Hoge Raad in rekening brengt om er een procedure te mogen voeren. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van het soort zaak.

Voor adoptiezaken kan ik een vast bedrag met u afspreken, waardoor u van te voren weet wat uw kosten zullen zijn.

Dienstverlening
Als wij uw zaak besproken hebben, zal ik eerst schriftelijk aan u kenbaar maken hoe ik tegen uw zaak aankijk. Mijn zienswijze zal ik zoveel mogelijk met juridische argumenten toelichten. Vervolgens zal ik u adviseren hoe wij samen uw zaak zouden kunnen aanpakken. Daarbij past zeker de mogelijkheid om de kwestie in der minne te regelen. In dat geval voer ik voor u de onderhandelingen met de wederpartij. Of u voert de onderhandelingen zelf, waarbij ik op de achtergrond blijf. Als het noodzakelijk is, zal ik voor u een gerechtelijke procedure voeren.Tot slot
Mijn doel is vanzelfsprekend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het is goed voor u om te weten dat ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heb. Deze voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten voorschrijft.

Wanneer u zich afvraagt of ik ook voor u iets zou kunnen betekenen, kunt u voor vrijblijvend overleg contact met mij opnemen.